Terapia czaszkowo-krzyżowa

Wskazania do terapii

  • bóle głowy, kręgosłupa i stawów obwodowych
  • szumy uszne, bezsenność, stres, labilny nastrój
  • nadpobudliwość, nerwice, depresje w stanach po traumach fizycznych i emocjonalnych
  • zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się
  • psychozy, autyzm, kłopoty z koncentracją, zaburzenia osobowości u dzieci i dorosłych, stres, depresja, dysleksja, kłopoty z nauką i koncentracją.
  • kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenie uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napięcia i bóle w stawie skroniowo – żuchwowym, wybicie żuchwy, wady zgryzu.
  • zapalenie korzonków, rwa kulszowa, skoliozy, bolesne napięcie barków, wszystkie urazy powypadkowe, np. powypadkowy uraz odgięciowy kręgosłupa.
  • korygowanie wad zgryzu, prostowanie zębów.
  • działa uspokajająco i poprawia funkcjonowanie organizmu.

Poza tym terapia ta pogłębia oddech u astmatyków, likwiduje niezidentyfikowane bóle brzucha, pomaga w chorobie Meniera (np. szumy uszne), poprawia krążenie, pracę układu limfatycznego i likwiduje urazy poporodowe. Niezwykłe w tej metodzie jest to, że dolegliwości często wyraźnie się zmniejszają, albo nawet ustępują już po pierwszym zabiegu.

Delikatna, nieinwazyjna terapia wywodząca się z osteopatii. Za ojców tej terapii uważa się amerykańskich lekarzy osteopatów. Terapia polega na pracy z ciałem pacjenta, gdzie za pomocą subtelnego dotyku wyczuwa się napięcia i nieprawidłowości w strukturach oraz ruchach tkanek, a także kości całego systemu czaszkowo-krzyżowego, który obejmuje: ruchomość ośrodkowego układu nerwowego, wzajemne napięcie układu oponowego, ruchomość kości czaszki, ruch kości krzyżowej.

System czaszkowo – krzyżowy bierze swoją nazwę od przyczepów anatomicznych opony twardej rdzenia kręgowego, która w części bliższej przyczepia się w okolicach otworu wielkiego czaszki, a w części dalszej do kości krzyżowej. Opona twarda jest przekaźnikiem napięć zstępujących z czaszki w kierunku dolnym naszego ciała i wstępujących od kości krzyżowej w kierunku czaszki. Mechanizmem napędowym tego subtelnego systemu jest pulsacyjny rytm powstający podczas produkcji i absorbcji płynu mózgowo – rdzeniowego. W przypadku wielu schorzeń rytm ten ulega zaburzeniu.

Terapeuta za pomocą lekkiego dotyku wyczuwa nieprawidłowe napięcia tkanki nie tylko w obrębie czaszki, kręgosłupa i miednicy, ale pośrednio również w całym ciele wykorzystując zjawisko wzajemnych napięć tkankowych w układzie mięśniowo – powięziowym. Poprzez delikatny dotyk terapeuta balansuje nieprawidłowe napięcia w szkielecie kostnym, mięśniach i powięziach.